Program zajęć klasa 4 (grupa 1)

6 października 2018 

Dzielenie jako odwrotność mnożenia. Powtarzanie tabliczki mnożenia. Czytanie dużych liczb. Różnica między „o ile” oraz „ile razy”: przykładowe proste zadania.

13 października 2018

Powtórzenie tabliczki mnożenia. Mnożenie liczb dwucyfrowych przez jednocyfrowe. Dzielenie liczb dwucyfrowych przez jednocyfrowe. Potęgi. Idea dzielenia z resztą.

20 października 2018

Powtórzenie: tabliczka mnożenia, mnożenie liczb dwucyfrowych przez jednocyfrowe, potęgi. Oś liczbowa. Czytanie i zapisywanie liczb w systemie dziesiętnym.

27 października 2018

Powtórzenie: tabliczka mnożenia. Zegar wskazówkowy: rozpoznawanie godziny i minut (co 5). Ile minut do kolejnej godziny? Sumowanie pieniędzy. Obliczanie reszty za zakupy.

10 listopada 2018

Dodawanie „pod kreską”, odejmowanie „pod kreską” – wersja bez „pożyczania” jedynki, wersja z „pożyczaniem” jedynki, wersja z „przeskakiwaniem” zer. Tabliczka mnożenia – powtórzenie.

17 listopada 2018

Tabliczka mnożenia – powtórzenie. Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym – powtórzenie. Mnożenie liczb dwucyfrowych sposobem pisemnym („pod kreską”).

24 listopada 2018 

Tabliczka mnożenia – powtórzenie. Czytanie dużych liczb – powtórzenie. Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym – powtórzenie. Mnożenie liczb dwucyfrowych przez trzycyfrowe sposobem pisemnym („pod kreską”). Mnożenie liczb przez 10, 100, 1000… (i dzielenie).

1 grudnia 2018

Powtórzenie: tabliczka mnożenia, dodawanie, odejmowania, mnożenie pod kreską, zegar wskazówkowy (odczytywanie godzin i minut). Podstawy kalendarza: długość miesięcy, tygodni. Rozpoznawanie wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy