Program zajęć klasa 7 (grupa 2)

4 października 2018

Zamiana liczby na procent. Obliczanie % zacieniowanej powierzchni wielokąta. Obliczanie % zacieniowanej powierzchni koła. Odczytywanie % z diagramu. Obliczanie brakującego % do 100%. Powtórzenie: zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne metodą dzielenia pod kreską.

5 października 2018

Obliczanie procentu z danej wielkości. Obliczanie, jakim procentem całości jest dana część. Obliczanie całości, gdy znana jest wielkość części i odsetek całości, który stanowi.

11 października 2018

Roztwór, rozpuszczalnik, substancja rozpuszczona. Stężenie procentowe roztworów.

12 października 2018

Powtórzenie: obliczanie procentu z liczby, obliczanie całości. Podwyżki i obniżki – obliczanie nowej ceny po jej zmianie procentowej. Proste zadania tekstowe.

18 października 2018

Procenty: zadania z treścią.

25 października 2018

Procenty: zadania z treścią.

26 października 2018

Procenty: zadania z treścią.

2 listopada 2018 

Procenty: zadania z treścią. Obliczanie, o ile procent dana wielkość jest mniejsza lub większa od drugiej. Seryjne podwyżki na zmianę z obniżkami.

8 listopada 2018

Odcinki i proste: równoległe, prostopadłe, punkty prostej i odcinka.

9 listopada 2018

Kąty: definicja, kąty ostre, wklęsłe, wypukłe. Kąty wierzchołkowe i przyległe, kąty odpowiadające i naprzemianległe. Rozpoznawanie części setnych stopnia i części sześćdziesiątych stopnia (minut) oraz obliczenia z ich użyciem.

15 listopada 2018

Kąty i boki w trójkącie – zadania.

16 listopada 2018

Kąty i boki w trójkącie – zadania.

22 listopada 2018

Kąty i boki w trójkącie – zadania.

23 listopada 2018

Przystawanie trójkątów. Kąty i boki w czworokącie.

29 listopada 2018

Kąty i boki w trójkącie – powtórzenie. Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą metodą działania na obu stronach równania.

30 listopada 2018

Kąty i boki w czworokątach – powtórzenie. Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą metodą działania na obu stronach równania.

6 grudnia 2018

Rozwiązywanie równań z dzieleniem przez niewiadomą. Wielokąty foremne.

7 grudnia 2018

Pole czworokąta. Przeliczanie jednostek – mm kw., cm kw., dm kw., m kw.

13 grudnia 2018

Ary, hektary, m kw, km kw.

 

 

 

 

 

 

Reklamy