Program zajęć klasa 8 (grupa 1)

5 października 2018

Powtórzenie: działania na potęgach. Pierwiastki: mnożenie liczb pod pierwiastkiem, dodawanie pierwiastków, mnożenie pierwiastków, wyłączanie liczby przed pierwiastek.

6 października 2018

Działania na pierwiastkach: mnożenie, dodawanie, odejmowanie, wyłączanie liczby przed pierwiastek. Wprowadzanie liczby całkowitej pod pierwiastek. Notacja wykładnicza.

12 października 2018

Działania na ułamkach zwykłych w połączeniu z dziesiętnymi. Szeregowanie ułamków na osi liczbowej.

13 października 2018

Wyrażenia algebraiczne: grupowanie wyrazów podobnych. Likwidacja nawiasów z poprzedzającym – lub +. Likwidacja nawiasów z poprzedzającą liczbą ujemną lub dodatnią. Likwidacja nawiasów mnożonych przez nawiasy. Potęgowanie kwadratowe nawiasów.

19 października

Powtórzenie: wyrażenia algebraiczne. Zasady rozwiązywania równań. Powtórzenie: podstawy procentów.

20 października

Rozwiązywanie równań. Proporcje. Zadania tekstowe: wielkości wprost proporcjonalne.

26 października

Zadania z treścią.

27 października

Powtórzenie: wyrażenia algebraiczne i równania.

2 listopada 2018

Wprowadzenie do twierdzenia Pitagorasa. Procenty: zadania z treścią. Obliczanie procentu danej wielkości. Obliczanie całości, gdy znany jest jej procent. Obliczanie, o ile procent dana wielkość jest mniejsza lub większa od drugiej.

3 listopada 2018

Odcinki i proste: równoległe, prostopadłe, punkty prostej i odcinka. Powtórzenie: pierwiastki.

9 listopada 2018

Twierdzenie Pitagorasa – zadania. Powtórzenie: kąty – definicja, kąty ostre, wklęsłe, wypukłe. Kąty wierzchołkowe i przyległe, kąty odpowiadające i naprzemianległe.

10 listopada 2018

Twierdzenie Pitagorasa – zadania. Powtórzenie: trójkąty – właściwości ze względu na boki i kąty.

16 listopada 2018

Twierdzenie Pitagorasa – zadania.

17 listopada 2018

Twierdzenie Pitagorasa – zadania. Kąty w trójkątach – zadania. Klasyfikacja i właściwości czworokątów. Kąty w czworokątach – zadania.

23 listopada 2018

Układ współrzędnych – obliczanie długości odcinka o danych końcach. Kąty i boki w czworokątach – zadania.

24 listopada 2018

Układ współrzędnych – okręgi i koła o środku położonym w środku układu współrzędnych. Kąty w czworokątach – zadania.

30 listopada 2018

Kąty i boki w trójkątach i czworokątach. Dowodzenie w geometrii.

1 grudnia 2018

Kąty i boki w trójkątach i czworokątach. Równania z jedną niewiadomą. Zadania z treścią.

7 grudnia 2018

Układ współrzędnych – zadania z wyznaczaniem środka lub końca odcinka. Pole prostokąta – obliczenia z użyciem różnych jednostek.

14 grudnia 2018

Powtórzenie: właściwości czworokątów, twierdzenie Pitagorasa, kąty w trójkątach. Pola równoległoboków, pola trójkątów. Obliczanie brakujących wymiarów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy